Dziś policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „TRUCK & BUS”. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy, funkcjonariusze będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.
W ramach działań będą sprawdzać w szczególności:

stan techniczny i wyposażenie pojazdów oraz sposób mocowania ładunków,
czas pracy kierowców,
sposób przewożenia osób i rzeczy.
Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL (European Traffic Police Network) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje ruchu drogowego.
Do czego są zdolni kierowcy w filmie poniżej – uwaga drastyczne słownictwo