Czy autobusy, busy i dostawczaki są bezpieczne. W ramach ogólnopolskiej akcji „Truck & Bus” sprawdza to policja.

Podczas działań funkcjonariusze zwracają uwagę między innymi na:

wymagane prawem dokumenty przy przewozie drogowym osób i rzeczy w ruchu drogowym krajowym jak i międzynarodowym,
stan techniczny i wymagane wyposażenie pojazdów oraz sposób przewozu ładunków,
czas pracy kierowców.
Ponadto policjanci sprawdzają czy w pojazdach wykonujących przewóz drogowy osób liczba przewożonych osób nie przekracza liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

W czasie prowadzonej akcji będą miały miejsce również kontrole stanu trzeźwości kierujących.

Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL (European Traffic Police Network) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje ruchu drogowego.