Długie przygotowania i negocjacje władz samorządowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z PKP SA odnośnie sprzedaży terenów pokolejowych zlokalizowanych w mieście w rejonie ulic Kolejowej, Mostowej i Polnej zakończyły się sukcesem.

Kolej100
11 czerwca br. w jednej z poznańskich kancelarii doszło do podpisania aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawa własności znajdujących się na nich obiektów budowlanych na rzecz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Burmistrz Bożena Budzik reprezentowała gminę wspólnie ze skarbnikiem Bolesławem Borkowskim oraz kierownikiem Referatu Geodezji Sławomirem Grzegorowskim. Natomiast w imieniu PKP akt podpisywały Dyrektor Regionalny do spraw Ewidencji Nieruchomości w Poznaniu Grażyna Nidzińska oraz Dyrektor Regionalny do spraw Sprzedaży Nieruchomości w Poznaniu Patrycja Kubicka.

Wspomniany teren, który kosztował gminę 1,1 mln zł, to ,,klin” o powierzchni 9,1006 ha usytuowany pomiędzy dworcem kolejowym a Stadionem Miejsko-Gminnym. Biorąc pod uwagę niewielką ilość gruntów publicznych w mieście, pozyskane tereny stanowią znaczący udział w tej powierzchni. Władze Nowych Skalmierzyc już od dawna mają pomysł na rewitalizację tego zaniedbanego dotychczas miejsca. Bezpośrednie sąsiedztwo stadionu umożliwia włączenie terenu i zagospodarowanie całości jako jeden wielki kompleks sportowo-rekreacyjny. Planuje się więc tutaj m.in. budowę sali widowiskowo-sportowej i boiska treningowego o nawierzchni syntetycznej oraz infrastruktury temu towarzyszącej. Powstanie również parking na ponad 300 miejsc postojowych, z których będą mogli korzystać także pracownicy sąsiednich firm. Z tyłu, za bazą sportową, przewidziano miejsce na budownictwo komunalne. Całość uzupełnią drogi, chodniki oraz projektowane tereny zielone.

Zagospodarowanie tak dużej powierzchni wymaga ogromnych nakładów finansowych, dlatego też samorząd będzie starał się pozyskiwać środki poprzez emisję obligacji komunalnych czy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2015-06-17 ok24.tv za naszrynek.pl