Zaledwie czy aż 60 seniorów będzie mogło skorzystać z systemu teleopieki w 2018 roku? Mogą z niego korzystać mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 60. rok życia, są samotni i wymagają dodatkowego monitoringu sytuacji zdrowotnej. To możliwość wezwania natychmiastowej pomocy przy użyciu bransoletki bezprzewodowej lub telefonu posiadających przycisk SOS. Usługa obejmie 60 osób. Warto podkreślić, że w Ostrowie Wielkopolskim według danych GUS mieszka ponad 16 tysięcy osób w wieku poprodukcyjnym, nie wszyscy z nich wymagają tego typu opieki, ale warto podkreślić, że usługa kierowana jest do 0,4% populacji w wieku poprodukcyjnym.

Teleopieka to bezpłatna telefoniczna usługa opieki domowej, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych. System polega na możliwości wezwania natychmiastowej pomocy w nagłym wypadku przy użyciu telefonu lub bransoletki bezprzewodowej posiadającej przycisk SOS. Urządzenie łączy się z centrum telemedycznym, które uruchamia stosowną procedurę alarmową, co umożliwia uzyskanie właściwej pomocy.

Od stycznia do grudnia 2017 roku miały miejsce trzy zdarzenia wezwania pomocy przez seniora.Chętni do skorzystania z usługi mogą się zgłaszać do Dziennego Domu ,,Senior+” przy ul. Limanowskiego 17 (tel. 62 720 48 26).

2018-01-09 ok24.tv