Fragmenty Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych – LA STRADA 2015

SCENA WYSZEHRADZKA