Wystąpienie – Krzysztof Michalak – Kierownik Oddziału Systemów Informatycznych Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Lokalny System Informatyczny)

Panel ekspercki – najczęściej zadawane pytania dotyczące wdraŜania WRPO 2014+

 

Cykl konferencji inaugurujących, podczas których omówiony zostanie proces wdrażania WRPO 2014+. To także okazja do zapoznania się ze specyfiką WRPO 2014+, szczególnie dzięki panelowi ekspertów.

W trakcie Targów funkcjonowały  cztery stoiska tematyczne:

Przedsiębiorcy,

  • Infrastruktura, energia, środowisko i transport,
  • Edukacja,
  • Rynek pracy i włączenie społeczne.