Tag "zieleń"

Ważna inicjatywa Radnego Paducha

Praktycznie nie ma inwestycji w naszym mieście, przy której mieszkańcy nie skarżyliby się na to, jak wykonawcy obchodzą się z drzewami i pozostałą zielenią. Inicjatywa Radnego Jakuba Paducha ma pomóc zachować nam zieleń w mieście. W tym zakresie warto uczyć się od lepszych i dlatego zaproponowałem rozwiązanie, które we Wrocławiu przyjął Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wprowadzając standardy ochrony zieleni przy miejskich inwestycjach. Wprowadźmy w Ostrowie standardy ochrony ?zieleni❗️ Praktycznie nie

Kolejne drzewa pod topór

Tym razem pod topór poszły drzewa przy blokach OTBS. O sprawie doniósł profil FB Ostrowskie Absurdy. Podobny los spotkał drzewa nad strugą przy Piaskach.