Tag "Wodkan"

Różnica w rachunku za wodę – anulowana

Mieszkańcy bloku przy ul. Staroprzygodzkiej 100 nie będą musieli płacić dodatkowo od 80 do 120 złotych za wodę. Wcześniej Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej obciążył ich takimi rachunkami, gdyż okazało się, że główny wodomierz znajdujący się w tym budynku wskazał, że lokatorzy pobrali znacznie więcej wody niż wskazał zsumowany pobór wody ze wszystkich liczników znajdujących się w mieszkaniach tego bloku. Lokatorzy nie mogli zrozumieć skąd wzięła się nagle taka różnica? Pisaliśmy

Nowy zarząd w spółce Wodkan SA

Zarząd spółki Wodkan otrzymał absolutorium, a nawet roczną nagrodę, nie został jednak powołany na kolejną kadencję. Nowym prezesem PWiK Wodkan SA został Marek Karolczak, w 2011 r. był dyrektorem technicznymw spółce Cerabud w Krotoszynie. W Radzie Nadzorczej zasiada – podobnie jak w  Holdikomie – Tomasz Lewandowski, związany z SLD w Poznaniu. Dotychczasowy zarząd spółki PWIK Wodkan SA w składzie: Jacek Nasiadek i Małgorzata Torz-Franka nie został powołany na kolejną kadencję, mimo że Zwyczajne