Tag "deportacja"

Rocznica deportacji Żydów z Kalisza

To ważna, smutna data. Raził jedynie symboliczny udział młodzieży. Obecność delegacji wszystkich szkół w rocznicę deportowania kaliskich Żydów powinien być obowiązkową lekcją historii, uczącą empatii i sprzeciwu wobec każdej formy nietolerancji i dyskryminacji. Słuszne napomnienie ze strony Alicji Kobus, nauczycielki i przewodniczącej poznańskiej filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP. To ważna, smutna data. Raził jedynie symboliczny udział młodzieży. Obecność delegacji wszystkich szkół w rocznicę… Opublikowany przez Janusza Jarosa Poniedziałek, 2 grudnia