Nadmierny hałas w szkołach może utrudniać naukę i pracę. W SP im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ruszyła akcja „Wycisz trochę”. W jej ramach bezstresowe dzwonki i tzw. elektroniczne uszy.
elektroniczne uszy, które sygnalizują natężenie nadmiernego hałasu i pomagają dyscyplinować uczniów. Gdy poziom hałasu przekroczy dopuszczalny próg, uruchamia się czerwona sygnalizacja.
Nie ma paskudnego, tradycyjnego dzwonka. Przez głośniki sygnalizujące przerwę emitowana jest przyjemna dla ucha melodyjka.
Celem akcji jest wyrobienie wśród dzieci nawyku wyciszenia się i spokojnej komunikacji – mówią w szkole. Uczniowie i nauczyciele na codzień przebywają i pracują w hałasie, a ten jest szkodliwy – źle wpływa na naukę i koncentrację dzieci, przeszkadza także nauczycielom. Stąd pomysł. Według dyrektorki dzwonek sygnalizujący przerwę nie jest już tak pobudzający. Już są zauważalne zmiany w zachowaniu uczniów.
Akcja „Wycisz trochę” będzie realizowana nie tylko poprzez nowe dzwonki i elektroniczne uszy. Uczniowie będą mieli okazję także uczyć się o szkodliwości hałasu podczas lekcji wychowawczych i przedmiotowych z biologii, muzyki i fizyki.
Koszt inwestycji wyniósł pięć tysięcy złotych.