15 października 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego – z rekomendacji Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego – zaakceptował kandydaturę Sylwii Kucharskiej na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.W wyniku postępowania konkursowego, przeprowadzonego przez powołaną do tego celu Komisję, Zarządowi Województwa Wielkopolskiego przedstawiono troje wyłonionych kandydatów, w tym Sylwię Kucharską, która otrzymała 651 punktów, tj liczbę przekraczającą wymagany próg 60% możliwych do otrzymania punktów, a także rekomendację Komisji Konkursowej. Jej kontrkandydaci uzyskali: 654 punktów – Krzysztof Witkowski i 523 punkty – Sławomir Łaniecki. Dwie pierwsze kandydatury uzyskały rekomendację Komisji.

Po zapoznaniu się z treścią przygotowanej przez kandydatkę autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Muzeum Zarząd Województwa tę rekomendację przyjął i postanowił o jej powołaniu na stanowisko objęte konkursem.

Sylwia Kucharska ukończyła historię sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 2005-2013 prowadziła działalność gospodarczą w zakresie zarządzania kulturą i produkcji filmowej (Sylwia Kucharska Ruchome Obrazki), a następnie pełniła funkcję dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie. Pracowała również jako trener regionalny Narodowego Centrum Kultury w zakresie funduszy strukturalnych i europejskich na rzecz sektora kultury, była także członkiem zespołu doradczego MKiDN ds. kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego, dla których właściwym ministrem jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jest prezesem Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

“Dotychczasowe osiągnięcia zawodowe Sylwii Kucharskiej, jej znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury, a także rekomendacja Komisji Konkursowej wskazują na to, że jako dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu będzie w stanie zapewnić tej instytucji rozwój oraz odpowiedni nadzór nad organizacją pracy” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Zarządu Urzędu Marszałkowskiego.

Sylwia Kucharska została powołana na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej na czas określony, tj. od 1 grudnia 2015 roku do 1 grudnia 2018 roku. Do tej pory stanowisko to piastował Jerzy Aleksander Splitt.

2015-10-15 ok24.tv za calisia.pl