Wyjątkową oprawę miały niedzielne obchody Święta Niepodległości w Wysocku Wielkim. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawił i kazanie wygłosił ks. kan. Jerzy Kaniewski, proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Po mszy złożono znicze i wiązanki kwiatów na grobie Bogdana Szembeka, powstańca wielkopolskiego, polskiego działacza społecznego i narodowościowego.
Zebrani mieli też okazję zobaczyć rekonstrukcję historyczną przygotowaną przez Ostrowską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, Klubu Motocyklowego Crazy in the Dark oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia. Pasjonaci historii wcielili się tym razem w Powstańców Wielkopolskich, by w tle malowniczo położnego, późnogotyckiego kościoła na wysockim wzgórzu przywołać wydarzenia z tamtych lat.
Kolejnym punktem rocznicowych obchodów był przemarsz na cmentarz parafialny z towarzyszeniem orkiestry „Gród nad Prosną” pod dyrekcją Wojciecha Zielezińskiego, na którym złożono wiązanki kwiatów na grobach powstańców.
Ostatnim punktem niedzielnych wydarzeń był Koncert i Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Międzypokoleniowe spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania Roty. Przy dźwiękach orkiestry śpiewano najbardziej znane pieśni i piosenki patriotyczne. Wśród nich były m.in.: Wojenko, wojenko, My, pierwsza brygada, Wszystko, co nasze, Marsz Polonii, Czerwone maki na Monte Cassino.
W obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięły udział poczty sztandarowe ze szkół, jednostek OSP oraz z miejscowego Klubu Olimpijczyka. Nie zabrakło także samorządowców, wśród nich obecni byli: z-ca wójta gminy Antoni Hadryś, radna Monika Orzechowska; sołtys Wysocka Wielkiego Ryszard Dymny, Adam Wasiela dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim, dyrektorka szkoły w Wysocku Wielkim Alicja Wawrzyniak oraz prezes miejscowego stowarzyszenia Małgorzata Bruzi.
Głównym organizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim na czele z dyrektorem placówki Adamem Wasielą wspólnie z wójtem gminy Piotrem Kuroszczykiem, przewodniczącym rady Piotrem Śniegowskim, sołtysem Wysocka Wielkiego Ryszardem Dymnym oraz miejscowym OSP.