Trzysta złotych miesięcznie w formie stypendium naukowego otrzymywać będą najlepsi uczniowie klasy kolejarskiej z Zespołu Szkół Budowlano Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Stosowne dokumenty dostali uczniowie drugiego rocznika tego reaktywowanego kierunku.

Uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów kształcących się w specjalności elektro-energetyk transportu szynowego odbyła się 26 marca 2015. Pierwszy raz uczniowie otrzymali stypendium w roku ubiegłym. W tym ważnym momencie prymusom towarzyszyli m.in. ich rodzice.

zdjecie

– Wprowadzenie takiego kierunku nie było prostą sprawą. Tylko 14 jednostek w Polsce prowadzi takie kształcenie. Ale udało się! W ubiegłym roku do klasy zapisało się 17 uczniów. Wytrwało w swoim postanowieniu 15. Nie wiedzieliśmy czy ta oferta wpisze się na stałe w kalendarz oświatowy. W tym roku w klasie kolejarskiej mamy już 25 uczniów. Podczas „Drzwi otwartych’’ wiele osób pytało o ten kierunek. Mamy więc nadzieję na kolejny dobry nabór – powiedziała Honorata Sachowska-Barańczak, podkreślając, że sukces w reaktywacji kierunku jest efektem współpracy trzech podmiotów: Polskich Linii Kolejowych, Starostwa Powiatowego oraz szkoły.

zdjecie

– Po woli udaje się wskrzesić to, co kiedyś zostało zlikwidowane. Decyzja o reaktywacji oznaczała dla nas nie tylko zainwestowanie w konkretny kierunek, ale także przyjęcie zobowiązań związanych z końcowymi egzaminami zawodowymi. Jest to jednak przykład kształcenia odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy, przygotowywania fachowców, którzy nie zasilą grupy bezrobotnych – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Fundatorem 300 zł stypendiów jest PLK. W tym roku otrzymało je 10 najlepszych uczniów, wśród nich jedna dziewczyna.

2015-03-27ok24.tv