Ogromna liczba tegorocznych stypendystów udowadnia, jak ważne dla młodego pokolenia są sprawy nauki oraz osobistego rozwoju. Chciałbym jednak, abyście zdawali sobie sprawę, że my dorośli, ja – burmistrz, nauczyciele, trenerzy, instruktorzy czy przede wszystkim rodzice, jesteśmy z Was dumni bez względu na osiągane wyniki. Bo jak powiedział jeden z amerykańskich pisarzy: „Życie nie wymaga od nas bycia najlepszymi, tylko starania się ze wszystkich sił” – powiedział Jerzy Łukasz Walczak.

Mądrość, praca, wiedza, czas, zdolności, upór, motywacja – znaczenie tych słów tworzących wystrój hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach z pewnością dogłębnie poznało 206 uczniów, którzy podczas uroczystej gali 22 października br. odebrali z rąk burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka zasłużone stypendia.

Począwszy od 2014 roku była to już szósta gala przyznania stypendiów burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Na tegoroczną, rekordową liczbę 217 stypendiów (w roku ubiegłym było ich 134) złożyło się 196 naukowych, 19 sportowych oraz 2 artystyczne. Na ich sfinansowanie ze środków gminnego budżetu przeznaczono w sumie 118.500 zł.