Strefa czerwona – jakie zasady obowiązują?
Wszystkie osoby przebywające w strefie czerwonej muszą pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Dotyczy to zarówno pomieszczeń, jak i przestrzeni otwartej. Noszenie maski lub innej przesłony obowiązkowe jest nawet przy zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych osób.

O noszeniu maseczek trzeba pamiętać także w lokalach gastronomicznych. Klienci muszą zasłaniać usta i nos do momentu zajęcia miejsca, w którym będą spożywać posiłek i muszą założyć maskę, np. idąc do toalety czy do kasy. Obowiązek zasłaniania ust i nosa spoczywa także na obsłudze. Co więcej, w lokalach gastronomicznych w strefie czerwonej na każdego klienta muszą przypadać co najmniej cztery metry kwadratowe powierzchni.

W strefie czerwonej obowiązują także limity w środkach transportu zbiorowego. W autobusach, tramwajach czy metrze może być zajętych tylko 50 proc. miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu.

W czerwonych strefach nie ma zakazu organizacji wesel i innych imprez rodzinnych, jednak obowiązują limity uczestników. W takich wydarzeniach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, nie wliczając w to obsługi. W czasie zabawy nie trzeba zasłaniać ust i nosa.

Limity osób obowiązują także w kościołach i innych świątyniach. Podczas nabożeństw odprawianych w pomieszczeniach, obłożenie budynku nie może przekraczać 50 proc., a uczestnicy muszą zasłaniać nos i usta. W przypadku wydarzeń religijnych odbywających się na zewnątrz trzeba zachować dystans (min. 1,5 m od innych osób) lub zakrywać usta i nos. W tego typu wydarzeniach może brać udział maksymalnie 150 osób.

W strefach czerwonych można organizować wydarzenia sportowe wyłącznie bez udziału publiczności. Obowiązuje także zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych – zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i otwartych. Zakazana jest również działalność dyskotek i klubów nocnych oraz organizacja targów i kongresów.

Siłownie i kluby fitness w strefach czerwonych mogą być otwarte, obowiązuje w nich jednak limit klientów. Na każdą osobę musi przypadać co najmniej dziesięć metrów kwadratowych powierzchni. W kinach klienci mogą zajmować tylko 25 proc. miejsc i muszą nosić maski ochronne lub inne zasłony ust i nosa. W salonach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu mogą przebywać wyłącznie obsługiwani klienci i obsługa.

Stefa żółta – o jakich zasadach trzeba pamiętać?
W strefach żółtych obowiązują takie same reguły noszenia maseczek ochronnych, jak w powiatach oznaczonych kolorem zielonym. Usta i nos należy zasłaniać:

w środkach transportu zbiorowego
w miejscach ogólnodostępnych (z wyjątkiem miejsc, gdzie można zachować min. 1,5-metrowy dystans)
w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej
w obiektach handlowych lub usługowych oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych
w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
W autobusach, tramwajach czy metrze może podróżować jednocześnie tyle osób, ile wynosi 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu.

Na weselach i innych imprezach rodzinnych obowiązuje limit osób. W takich wydarzeniach może brać udział maksymalnie 100 osób, nie wliczając w to obsługi. W czasie zabawy nie trzeba zakrywać ust i nosa.

W strefach żółtych nie ma limitu osób, które mogą uczestniczyć w wydarzeniach religijnych. Istotne jest jednak to, że w przypadku nabożeństw w zamkniętych pomieszczeniach trzeba zakrywać usta i nos. W przypadku wydarzeń religijnych na otwartej przestrzeni należy zachować dystans (min. 1,5 m) lub nosić maseczkę ochronną lub inną zasłonę twarzy.

W powiatach oznaczonych kolorem żółtym można organizować wydarzenia sportowe, ale widownia może być wypełniona maksymalnie w 25 procentach. Co więcej, widzowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Takie same zasady obowiązują w przypadku wydarzeń kulturalnych organizowanych w przestrzeniach zamkniętych i na stadionach. Jeśli wydarzenie kulturalne odbywa się na otwartej przestrzeni, może w nim uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Podobnie jak w strefie czerwonej, w powiatach „żółtych” zakazana jest działalność klubów nocnych i dyskotek.

Na siłowniach i w klubach fitness w strefach żółtych na każdego klienta musi przypadać co najmniej siedem metrów kwadratowych na osobę. Kina w żółtych strefach obowiązują takie same obostrzenia, jak w czerwonych, co oznacza, że na sali może przebywać maksymalnie 25 proc. publiczności. Widzowie muszą zachowywać dystans społeczny i mieć zasłonięte usta i nos. W przypadku salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz tatuaży, w pomieszczeniu, gdzie prowadzona jest taka działalność może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci.