Straż Pożarna w ostrowie Wielkopolskim poszukuje 5 pracowników. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej, 5 osób w zawodzie: strażak, docelowo: operator sprzętu specjalnego.

1. Stanowisko STAŻYSTA- system zmianowy 24/48 godzin (docelowy etat: operator
sprzętu specjalnego)
2. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim.
3. Przewidywany termin przyjęcia do służby: 1 marca 2017 roku.
4.. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi
spełniać wymagania określone w art. 28, 29 ust.1 oraz w art. 34 ust. 4 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2013 roku poz. 1340
z późniejszymi zmianami):
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) korzystać w pełni z praw publicznych,
c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d) nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
e) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi
w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW
o przydatności do służby w PSP.

Szczegóły rekrutacji – tutaj