Kłopoty z Funduszem Grantowym Dobrego Sąsiedztwa w Ostrowie Wielkopolski. Tegoroczna XIV edycja wciąż nie ruszyła– bo miasto ​-nie ma wsparcia z PKN Orlen, który jest współtwórcą i współfinansującym ten projekt. Co prawda 26 stycznia 2018r. zorganizowano w Forum Synagoga gale podsumowującą 13. edycję, zachęcano stowarzyszenia do składania wniosków. Stowarzyszenia i grupy nieformalne projekty przygotowały, wnioski złożyły i … czwarty miesiąc czekają.

 

 

Wraz z miastem Ostrów Wielkopolski Fundusz Grantowy tworzą Gminy Ostrów i Odolanów. Wszystkie samorządy pieniądze na ten cel mają przygotowane. Dla stowarzyszeń i grup nieformalnych w terenu wsi była to często jedyna forma pozyskania środków na realizację np. imprezy integrującej, małego wydawnictwa, pleneru malarskiego czy imprezy sportowej.

Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa działa nieprzerwanie od 2004 roku. Dotąd odbyło się trzynaście edycji.

2018-05-18 ok24.tv