11 lutego w wieku 96 lat zmarł druh podharcmistrz Stanisław Augustyniak – harcerz, żołnierz, kolejarz.

Stanisław Augustyniak urodził się 4 października 1921 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił 16 listopada 1935 roku, a Przyrzeczenie Harcerskie złożył 27 grudnia 1936 roku jako członek 3 Drużyny Skautów im. Zawiszy Czarnego. W drużynie tej od 1938 do 1 września 1939 roku był zastępowym IV zastępu „Czajki”, którego specjalnością było krótkofalarstwo i łączność przewodowa. Latem 1939 roku w ramach Harcerskiego Pogotowia Wojennego trafił do oddziału ruchowo-handlowego PKP Ostrów Wielkopolski w charakterze łącznika.

W okresie okupacji od 12 września 1940 roku przebywał na wygnaniu w Generalnej Guberni. Tam wstąpił w roku 1942 do ZWZ AK. Pod kryptonimem „Gołąb” działał w ruchu oporu do momentu wejścia wojsk radzieckich. Chcąc uniknąć represji ze strony nowych władz, 29 sierpnia 1944 roku wstąpił do tworzącej się II Armii Wojska Polskiego. Pełniąc służbę w V samodzielnym batalionie remontowo-samochodowym, 27 lutego 1945 otrzymał zgodę na powrót wraz z matką i siostrami do rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie został skierowany do pracy na zmilitaryzowanej kolei państwowej. Na PKP pracował aż do emerytury do 1 listopada 1981 roku.

2 września 1946 roku wznowił swoją działalność harcerską w 1 Drużynie Skautów im. Tadeusza Kościuszki pełniąc w niej funkcję sekretarza i kronikarza. Z ramienia drużyny był członkiem kręgu starszoharcerskiego im. Władysława Nowaka, działał również w harcerskiej służbie informacji przy komendzie hufca. Po roku 1956 kontynuował harcerską służbę w strukturach komendy hufca. W roku 1973 został członkiem Komisji Historycznej Hufca, pracując w niej do ostatnich swoich dni. W roku 1994 otrzymał „szlify instruktorskie” składając Zobowiązanie Instruktorskie, a w roku 2014 rozkazem komendanta hufca otrzymał stopień podharcmistrza. Przez cały okres służby instruktorskiej był członkiem Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów.

Za swą długoletnią działalność w ruchu harcerskim poza licznymi wyróżnieniami odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami”, honorowym tytułem Seniora ZHP i honorowym wyróżnieniem ostrowskiego hufca – Kapeluszem Skautowym. Za działalność w ruchu oporu i działalność kombatancką w roku 1988 wręczono mu przywieziony z Londynu Krzyż Armii Krajowej i Medal Wojska Polskiego nadany 15 sierpnia 1948 roku.

Za wkład i pracę społeczną poświęconą etosowi Armii Krajowej wyróżniony został odznaką honorową Weterana Walk o Niepodległość oraz mianowano Go do stopnia porucznika. Odznaczono Go również m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” i Medalem „Pro Memoria”.