Dokładnie o godzinie 11.15 zatrzymały się wskazówki zegarów w wielu miastach Polski. Stanął nawet najbardziej widoczny zegar w Polsce, czyli na Pałacu Kultury i Nauki. A wszystko to, by uczcić wyjątkowego człowieka profesora Zdzisława Mrugalskiego, który był związany z Ostrowem Wielkopolskim. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako uczeń zegarmistrzowskiego zawodu w rodzinnym Ostrowie Wielkopolskim. Przez wiele lat był wykładowcą na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Zajmował również stanowisko dyrektora Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych Politechniki Warszawskiej. Kierował także Zakładem Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych.

Zdzisław Mrugalski urodził się w Książu Wielkopolskim, gdzie ojciec Czesław był zawiadowcą na stacji kolejowej. W 1937 roku rodzina przeniosła się do Ostrowa Wielkopolskiego i tam w 1943 roku rozpoczął naukę zawodu w zakładzie zegarmistrzowskim. Po zakończeniu II wojny światowej kontynuował naukę zawodu otrzymując w 1948 roku tytuł czeladnika. W 1951 roku ukończył Liceum Zegarmistrzowskie w Warszawie. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, ukończył je w 1956 roku. Jednocześnie został zatrudniony (1951) jako technik-laborant w Głównym Instytucie Mechaniki w Warszawie (obecnie Instytut Mechaniki Precyzyjnej). Następnie był związany z Wydziałem Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.

Zdzisław Mrugalski jest autorem ponad 140 publikacji, w tym około 40 artykułów w czasopismach naukowych na temat konstrukcji drobnych mechanizmów i urządzeń precyzyjnych, mechanizmów zegarowych, drobnomodułowych przekładni zębatych i mikromechanizmów. Jest autorem ponad 60 opracowań konstrukcyjnych i prac dla przemysłu oraz około 30 opinii i ekspertyz z dziedziny urządzeń precyzyjnych. Ponadto jest współautorem 9 patentów.

Był członkiem zespołu budującego zegar na Wieży Zygmuntowskiej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, a także współtwórcą Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków, będącym największym w Polsce stowarzyszeniem pasjonatów tej dziedziny mechaniki. Profesor był autor wielu artykułów oraz książek, w tym m.in. „Mechanizmy zegarowe”, „Przemysł zegarowy w Polsce” i „Zegar na Wieży Zamku Królewskiego w Warszawie”.

Pogrzeb profesora Zdzisława Mrugalskiego odbędzie się 8 listopada na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-10-28 ok24.tv