GPZ powstanie – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją Nr SKO-4220A/37/16 z dnia 12 października 2016 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r. Chodzi o przedsięwzięcie polegające na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wrazz liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiego. Przeciwko budowie stacji GPZ protestowali okoliczni mieszkańcy, którzy decyzję wydaną przez Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek zaskrazyli do SKO.
12765094066b6871de63e9694b9dd0d8173304bb34-680x496_c
Mieszkańcy osiedla twierdzili, że władze miasta i powiatu nie konsultowały z nimi lokalizacji inwestycji. Sugerowano, że takiej inwestycji nie przewiduje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, w który zostało wpisane przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która wydała decyzję środowiskową pozwalającą na tę budowę, twierdzi, że plan na to pozwala.
– Inwestycja ta jest inwestycją o znikomym oddziaływaniu na środowisko, co potwierdziła opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie –  dodaje Zastępca Prezydenta Miasta Ziemowit Borowczak.
zit_1
Mieszkańcy osiedla przekonują, że Wojewódzki Inspektor Sanitarny w swojej opinii nakazał wykonanie operatu oceny oddziaływania na środowisko. Inne jest jednak stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który zezwolił na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia operatu oceny oddziaływania na środowisko.
 Całość decyzji SKO w  spornej sprawie – tutaj
2016-10-25 ok24.tv