18 maja 2015 r. od godz. 10:00 uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca, w której udział będą mogły wziąć również dzieci 2,5 letnie – urodzone do 31 marca 2013. Podczas tek rekrutacji miasto dysponować będzie miejscami pozostałymi po rekrutacji zasadniczej, a także miejscami „zwolnionymi” – w przypadku nie podpisania umowy przez rodzica.

7 kwietnia we wszystkich placówkach wywieszone zostały listy dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz zakwalifikowanych do przedszkoli drugiego oraz trzeciego wyboru. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dzieci, dostępne są na stronie dla rodzica programu NABO pod adresem: https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

– Osobom, które jeszcze nie podpisały umowy z placówką przedszkolną, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, przypominam, że 15 kwietnia ogłoszone zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Do tego dnia można jeszcze uzupełnić wymagane dokumenty – informuje Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Podczas tegorocznej rekrutacji zasadniczej do przedszkoli nie zostało zakwalifikowanych 22 dzieci. Przyczyną niezakwalifikowania tych dzieci było:

– w 11 przypadkach wybór tylko jednej placówki i uzyskanie zbyt małej liczby punktów kwalifikujących do danego przedszkola;

– w pozostałych przypadkach zbyt mała liczba punktów, lub brak wyboru jakiegokolwiek kryterium.

Do rekrutacji uzupełniającej czekają wolne miejsca w następujących placówkach:

Placówka Oddział Przewidywana liczba wolnych miejsc
Publiczne Przedszkole nr 6 Oddział 10-cio godzinny 16
Publiczne Przedszkole nr 6 Oddział 5-cio godzinny 5
Publiczne Przedszkole nr 7 Oddział 10-cio godzinny 5
Publiczne Przedszkole nr 9 Oddział 5 godzinny 13
Publiczne Przedszkole nr 10 Oddział 10-cio godzinny 22
Publiczne Przedszkole nr 11 Oddział 10-cio godzinny 3
Publiczne Przedszkole nr 11 Oddział 5-cio godzinny 1
Publiczne Przedszkole nr 12 Oddział 10-cio godzinny 4
Publiczne Przedszkole nr 15 Oddział 5-cio godzinny 19
Publiczne Przedszkole nr 16 Oddział 10-cio godzinny 9
97
Placówka Oddział Przewidywana liczba wolnych miejsc
Szkoła  Podstawowa nr 4 Oddział 5-cio godzinny 33
Szkoła Podstawowa nr 5 Oddział 5-cio godzinny 14
Szkoła Podstawowa nr 13 Oddział 5-cio godzinny 35
82
Informacja o przewidywanej liczbie miejsc do oddziałów 5 i 10 godzinnych w przedszkolach:

Liczba miejsc na 10 godzin:  59
Liczba miejsc na 5 godzin:    38
Informacja o przewidywanej liczbie miejsc do oddziałów „0” zlokalizowanych w szkołach podstawowych: liczba miejsc na 5 godzin:  82

2015-04-26 ok24.tv