Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp umorzył śledztwo w sprawie sprowadzenia w okresie pomiędzy lutym, a grudniem 2017 r. zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób w postaci rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej – wirusowego zapalenia wątroby typu A, wobec stwierdzenia braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w postaci m.in. dokumentacji medycznej z placówek udzielających pomocy pokrzywdzonym, wywiadów epidemiologicznych, zgłoszeń zachorowań na WZW typu A, protokołów z kontroli żywnościowo – żywieniowych przeprowadzonych przez Powiatową Sanitarną Stację Epidemiologiczną w Ostrowie Wlkp., danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a także przesłuchań pokrzywdzonych Prokurator ustalił, że w okresie pomiędzy dniem 6 lutego 2017 r. a dniem  28 grudnia 2017 r. pomocy medycznej w związku z podejrzeniem zachorowania udzielono łącznie 41 osobom, w tym 8 dzieciom w wieku poniżej 14 roku życia.

Jak ustalono pokrzywdzeni w okresie poprzedzającym zachorowanie jadali posiłki poza domem w rożnych punktach, kupowali gotowe produkty nie wymagające dalszej obróbki termicznej, a także spożywali surowe owoce i warzywa pochodzące z różnych źródeł.

Wobec procesowego braku możliwości ustalenia jednego wspólnego źródła – osoby powodującej  zakażenie pokrzywdzonych wirusem HAV, stwierdzić należało w rozumieniu prawno-karnym, iż brak jest możliwości przypisania indywidualnie określonej osobie  sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób w postaci wirusowego zapalenia wątroby typu A.

W dniu 19 października 2017 r. upłynął okres 50 dni od daty wystąpienia ostatniego zachorowania na WZW typu A na terenie powiatu ostrowskiego, co jak wynika z informacji przekazanych przez Powiatową Sanitarną Stację Epidemiologiczną w Ostrowie Wlkp potwierdziło wygaszenie ogniska chorobowego.

2018-01-08 ok24.tv