Radna PO Milena Kowalska dopytywała na styczniowej sesji czy to prawda, że spółka komunalna Centrum Rozwoju Komunalnego (dawna nazwa Holdikom SA) wypłaciła w 2017r. dodatkowe 300 tysięcy złotych jako środki na promocję dla klubu koszykówki męskiej. I kolejne pytanie, jakie postawiła radna, to czy te dodatkowe środki, wypłacone w II połowie 2017r,. były zaopiniowane przez powołany specjalnie w tym celu zespół ds sport.

Odpowiedź udzielona przez Prezydent Beatę Klimek tylko częściowo odpowiada na pytania radnej. Potwierdza, że dodatkowe środku klubowi zostały wypłacone. Prawdą jest również to, że wypłaty i przyznania dodatkowej puli – nie opiniował powołany – w tym celu – Zespół ds. sportu.

– Wyszczególniona w interpelacji umowa na świadczenie usług promocyjnych podpisana przez CRK SA została zawarta bez opinii Zespołu ds. sportu, który dokonuje oceny wniosków raz w roku i nie prowadzi działalności w sposób ciągły – czytamy w odpowiedzi B.Klimek. Czyli rada dla pozostałych klubów sportowych jest taka, by składać wnioski o dofinansowanie w sposób ciągły – przez cały rok – wtedy jest szansa na otrzymanie podwójnego zastrzyku środków.

I dalej czytamy, że decyzje podjęto natychmiast, mimo iż można było wniosek „przenieść” na 2018r. i połączyć go z kolejnymi wnioskami innych klubów sportowych, by mogli go ocenić specjaliści ze specjalnie powołanego w tym celu zespołu. I na koniec pojawiła się rada dla radnej, ze prezydent w odpowiedzi na interpelacje nie może podać szczegółów dotyczących zawartej umowy z klubem. Ale radna może zwrócić się bezpośrednia do zarządu spółki, który zdecyduje czy udzielić odpowiedzi, czy zasłonić się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka CRK jest spółką miejska, komunalną, utrzymywaną z dywidend wypłacanych przez spółki-córki, których przychody to z kolei – w więkoszości – pieniądze za usługi świadczone mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego.

Warto przypomnieć, że w poprzedniej kadencji radna Beata Klimek intensywnie dopytywała o szczegóły dotyczące działalności innej spółki komunalnej – Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA . Informacje otrzymywała bezpośrednio, jako odpowiedź na interpelację, udzielaną przez Prezydenta Jarosława Urbaniaka. Dziś radni otrzymują radę od Prezydent Beaty Klimek, że mają pytać bezpośrednio zarządy spółek, które z kolei zdecydują, czy odpowiedzą, czy też zasłonią się tajemnicą przedsiębiorstwa.

2018-03-16 ok24.tv