Spółka EKK Wagon ma szansę na odbudowę pozycji na rynku budowy i naprawy wagonów kolejowych. Podczas niedawnego spotkania na terenie firmy w Ostrowie Wielkopolskim, z udziałem między innymi prezesów najważniejszych spółek kolejowych, padły deklaracje szeroko zakrojonej współpracy i rozwoju firmy – pisze Gazeta Ostrowska.

Zorganizowane na terenie EKK Wagon w Ostrowie Wielkopolskim spotkanie dotyczyło przede wszystkim przyszłości ostrowskiej spółki. Uczestnicy spotkania: prezes PKP SA Krzysztof Mamiński, członek Zarządu PKP Cargo Witold Bawor, minister w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz właściciel spółki EKK Wagon Krzysztof Śmiglak i prezes Zbigniew Chlebowski dyskutowali o możliwościach utrzymania i dalszego rozwoju spółki.

Ich zdaniem, EKK Wagon, jako spółka z polskim kapitałem, powinna po uregulowaniu sytuacji finansowej brać udział w zapowiadanych na przyszły rok przetargach na budowę i naprawy wagonów.

Drogę w tym kierunku otwierają niedawne decyzje sądu dotyczące postępowania układowego EKK Wagon. 12 grudnia uprawomocniła się decyzja Sądu Rejonowego w Kaliszu dotycząca zatwierdzenia układu EKK Wagon z wierzycielami spółki. Zgodnie z treścią stosownej ustawy, oznacza to zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Tak więc, mając teraz jasno wyznaczoną i zaakceptowaną przez wierzycieli ścieżkę spłaty zobowiązań, EKK Wagon będzie mógł z czystą kartą stawać do przetargów ogłoszonych przez największe państwowe spółki kolejowe.

Aby jednak to stało się możliwe, wcześniej przez miniony rok Zarząd spółki wraz z zarządcą przygotowali i skutecznie przeprowadzili postępowanie sanacyjne. Zyskało ono akceptację aż 95% wierzycieli, którzy wyrazili swoje zaufanie oraz chęć dalszej współpracy.

W tym czasie spółka prowadziła normalną działalność produkcyjną, którą nawet udało się nawet rozszerzyć na nowych kontrahentów. EKK Wagon realizowało zamówienia między innymi dla PKP Cargo S.A., PKP Cargotabor Sp. z o.o., PKP Cargo Connect Sp. z o.o., a także dla partnerów z Niemiec, Szwajcarii, Słowacji i Słowenii.

Fundamentalne znaczenie w procesie restrukturyzacji miało pozyskanie nowego inwestora, który zakupił 80% udziałów spółki. Pozwoliło to na przygotowanie i zatwierdzenie Planu Restrukturyzacji na lata 2017 – 2022, będącego faktycznie biznes planem spółki. Zakłada on między innymi dokapitalizowanie przez nowego inwestora poprzez podwyższenie kapitałów, gwarancje, poręczenia, pożyczki itp. Mechanizm ten pozwoli odbudować potencjał finansowy i produkcyjny – a w końcowym efekcie pozycję i wiarygodność spółki.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach spółka EKK Wagon poczyniła wiele inwestycji w nowe rozwiązania dotyczące towarowych wagonów kolejowych. Ostrowską specjalnością jest budowa wagonów do przewozu kontenerów, a także nowy innowacyjny typ wagonu węglarki.

EKK Wagon specjalizuje się w budowie wagonów do transportu intermodalnego, więc z nadzieją oczekuje także na rozstrzygnięcia w Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursów na dostawę wagonów w transporcie intermodalnym z dotacją w wysokości 50% wartości wagonu. Ostrowska spółka może produkować praktycznie każdy wagon do przewozu kontenerów. To jeden z głównych kierunków pozyskania nowych kontraktów i zamówień.

Zdaniem EKK Wagon, dzięki stworzeniu odpowiednich warunków, najbliższy czas jest szansą na szybką odbudowę potencjału i dynamiczny rozwój spółki. Już w pierwszej dekadzie grudnia 2017 r. portfel zamówień na 2018 rok jest niemal wypełniony. Aby w pełni wykorzystać potencjał spółki, prowadzone są  zaawansowane rozmowy z kilkoma potencjalnymi klientami w zakresie budowy nowych wagonów, jak wagony platformy do przewozu kontenerów czy innowacyjny wagon węglarka.

Zarząd EKK Wagon podkreśla, że dzięki ogromnej pracy wielu osób udało się skutecznie doprowadzić do zakończenia procesu sanacji i uratować miejsca pracy dla prawie 500 osób w zakładach w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu. Teraz czas na kolejny krok, czyli umocnienie i rozwój firmy. Po raz pierwszy od wielu lat są na to realne szanse.

2018-01-04 ok24.tv za gazetaostrowska.pl