Będzie budowana droga przy nowym centrum handlowo-komunikacyjnym pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i ul. Dworcową. Ukazało się właśnie ogłoszenie  Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dot. budowy drogi łączącej drogi krajowe nr 25 i 11, pomiędzy ulicą Wojska Polskiego a ulicą Dworcową w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej. Na terenie dawnego dworca PKS ma powstać centrum handlowe z małym dworcem. Zgody środowiskowe na tę inwestycję wydała już Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Obok – na działce  miejskiej sąsiadującej z Kauflandem ma z kolei powstać Zintegrowane Centrum Komunikacyjne – taki plac przesiadkowy z parkingiem.

Ogłoszenie – kliknij tutaj

Ukazało się również ogłoszenie o przetargu na przebudowę ulicy Spichrzowej w Ostrowie Wielkopolskiej. Miejski Zarząd Dróg zakłada, że zakończy inwestycję do 30 listopada br. Przebudowa drogi obejmuje m.in.

– roboty rozbiórkowe (istniejąca jezdnia, chodnik, zjazdy, zatoki autobusowe)
– wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
– wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego
– wykonanie zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z betonu cementowego
– wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm
– wykonanie zatoki autobusowej

2016-09-20 ok24.tv