Stonoga, wij, ważka, gąsienica motyla oraz biedronka – w Parku Olbrzymich Owadów na Piaskach pojawiły się nowe figury. Jest icj obecnie 25 – wszystkie wykonane w skali od 75-300:1. Można również poznać historię pszczelarstwa, zobaczyć pasiekę uli oraz spotkać pszczelarza.

owady_1To kolejne w tym roku nowe elementy rozbudowy ośrodka Piaski-Szczygliczka. Przy Centrum Edukacji Ekologicznej, w pobliżu Parku Olbrzymich Owadów przed sezonem wysypany został piasek pod nową plażę oraz zostały zamontowane urządzenia na nowym placu zabaw.

2015-09-12