Propozycje w walce ze smrodem na ostrowskim Zębcowie
Wywóz dużej części zalegających odpadów do innej instalacji.
Rozwój zaplecza RZZO – wniesienie gruntu o wartości 1,5 miliona złotych.
Uzupełnienie systemu oczyszczania powietrza z kompostowni i płuczkę.
System odgazowania eksploatowanej kwatery 1/3.
Zmiana systemu zbierania bioodpadów.
To pierwsze propozycje po audycie w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie.
Przypomnijmy, że smród z ostrowskiego składowiska odpadów to temat zajmujący mieszkańców Zębcowa już od kilkunastu miesięcy – KLIK!. Były w tej sprawie spotkania i konkretne deklaracje rozwiązania problemu – KLIK!
Jak dotąd nic się nie zmieniło. Za cała sytuację stanowiskiem zapłacił Prezes RZZO Andrzej Strykowski, zastąpiła go Marzena Wodzińska, jako wicemarszałek Wielkopolski zaangażowana w realizację tego projektu. Teraz ma pomóc w jego uzdrowieniu. Tak by z instalacji przestał unosić się dolegający mieszkańcom Zębcowa fetor.
Komentarz ZOSTROWA.EU