Odpady medyczne i weterynaryjne oraz odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie mogą zostać wyłączone spod rygorystycznych wymogów zagospodarowania jeśli tak zdecyduje wojewoda. Co to oznacza w praktyce?
– Mamy standardowe procedury bezpieczeństwa i środki zabezpieczające. Mamy wydane decyzje administracyjne, do których musimy się stosować. Określają one limity, wydajności i procesy, jakim poddajemy określone strumienie odpadów – stwierdził Piotr Szewczyk, którego wypowiedź publikuje Portal Samorządowy. – Być może ogłoszenie stanu wyjątkowego sprawiłoby, że byłoby łatwiej działać, natomiast dzisiaj nikt o odpadach i przede wszystkim ludziach przy nich pracujących nie myśli. Naraża się potencjalnie ich zdrowie. Bez ich heroicznego działania problem zagrożenia sanitarnego może zacząć narastać lawinowo – dodał.

🚮 Ministerstwo Klimatu przygotowało przepisy dot. #GospodarkaOdpadami w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z #koronawirus.🎥💻 Zobacz więcej informacji od wiceministra Jacek Ozdoba 👇

Opublikowany przez Ministerstwo Klimatu Piątek, 20 marca 2020

Decyzją wojewody możliwe będzie odstąpienie od rygorystycznych przepisów, dotyczących utylizacji, transportu, czy innego zagospodarowania odpadami. Najistotniejsze jest bezpieczeństwo pracowników oraz obywateli – zaznacza wiceminister Jacek Ozdboba, który opublikował swe wystąpienie na facebooku.