Taką decyzję podęli radni na wtorkowej sesji Rady Miasta. Podwyżka ma zrównoważyć wpływy do budżetu pobierane z opłat, z wydatkami na system gospodarowania odpadami. 29 grudnia 2015r. Rada Miejska podjęła decyzję w sprawie podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych. Radni zatwierdzili uchwałę stosunkiem głosów – 13 “za”, 8 “przeciw”. W 2016 roku o 2 zł więcej za śmieci zapłaci każdy mieszkaniec Kalisza, zarówno ten, kto segreguje, jak i ten kto odpadów nie rozdziela.

Kilka tygodni temu, kiedy przygotowywaliśmy ostateczne założenia do budżetu na 2016 rok powiedzieliśmy, że chcemy aby Kalisz był miastem bez podwyżek. Dzięki szybkiej reakcji udało się nie doprowadzić do podwyżki cen za wodę i ścieki, nie podwyższamy podatku od nieruchomości, od środków transportowych, które w porównaniu do sąsiednich samorządów są niskie. Zalecenia Regionalne Izby Obrachunkowej, które przyszły po analizie przygotowywanego budżetu wskazywały, że samorządy nie powinny dotować systemu gospodarowania odpadami na swoim terenie. Wykazując 2 miliony złotych niezbędnych do tego, aby system gospodarowania odpadami wspiął się, planowaliśmy te 2 miliony dołożyć z budżetu miasta, po to, żeby w trakcie 2016 roku dokonać analizy całego systemu – powiedział wiceprezydent Piotr Kościelny.

Według prezydenta Grzegorza Sapińskiego, podwyżka miałaby zbilansować wpływy i wydatki za cały system gospodarowania odpadami komunalnymi, który w tym momencie nie równoważy się.

System powinien się finansować z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Z wyliczeń prosto wychodzi, że powinniśmy zrobić podwyżkę.(…) Z odpadami jest wielki kłopot, bo nie jest wcale tak, że wszyscy je segregują. Mimo, że miasto nakłada odpowiednie naliczenia wyższych stawek dla tych, którzy nie segregują, ludzie się odwołują do SKO i póki co, jest to walka z wiatrakami. Musimy tutaj być konsekwentni i osoby, które nie będą segregowały, cały czas będą miały naliczane te wyższe opłaty, a my musimy mieć pieniądze na finansowanie tego zadania. System musi się bilansować – mówił prezydent Grzegorz Sapiński.

Po zatwierdzeniu podwyżek przez Radę Miasta opłata za odbiór śmieci od każdego domownika, od stycznia 2016 roku wynosić będzie odpowiednio:

– 14 zł za odpady segregowane
– 21 zł za odpady niesegregowane.

– Chciałem powiedzieć o trzech faktach, a z faktami się nie dyskutuje – pierwszy to spadek cen paliwa o 30%, drugi wzrost opłaty o 17%, trzeci inflacja ok. 1,5% – kwituje radny Wszystko dla Kalisza Mirosław Gabrysiak. – Są pewne warunki umów, a umów trzeba dotrzymywać, to a propos kwestii związanych z kosztami paliwa itd., my nie wiemy czy za pół roku koszt paliwa nie będzie inny, wyższy, ale umowę zawieraliśmy z konsorcjum na konkretną kwotę – odpowiada Tadeusz Skarżyński, radny PiS Tadeusz Skarżyński.

Wydatki na wywóz śmieci wynoszą ponad 15 mln złotych, przychody były na poziomie 13 mln. Brakujące 2 mln złotych w przyszłym roku pokryją mieszkańcy Kalisza płacąc za segregowane nie 12 zł, jak było do tej pory a 14. I nie 19 zł za niesegregowane, a 21. Taką decyzję podjęli kaliscy radni stosunkiem głosów 13:8. Podczas głosowania na Sali nie było 4 radnych –Pawła Gołębiaka, Piotra Liskowskiego, Krzysztofa Ścisłego i Anna Zięby.

2015-12-29 ok24.tv