Nadleśnictwo Antonin boryka się ze śmieciarzami. Śmieciarze to nie ci, którzy odpadami gospodarują
Śmieciarze to ci, którzy śmiecą