Grupa „Ostrowski Spacer Protestacyjny” na kolejnym swoim spotkaniu wystosowała list poparcia do niepełnosprawnych i ich opiekunów protestujących w Sejmie. Tematem wiodącym spotkania była jednak obywatelska kontrola wyborów.

„Spotkanie czwartkowe” jak mówią o nim ostrowscy Spacerowicze tym razem poświęcone było obywatelskiej kontroli wyborów samorządowych. Przedstawiciele partii politycznych obecni na spotkaniu przedstawili stan przygotowań do najbliższych wyborów. Jak zwrócił uwagę Andrzej Kornaszewski z Platformy Obywatelskiej:

– Na chwilę obecną brakuje w skali kraju około 2 tysięcy urzędników wyborczych, przyjęty przez obecną władzę kodeks wyborczy jest sprzeczny z wchodzącymi w życie w maju przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), a szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego pyta PKW o możliwość przesunięcia wyborów na wiosnę 2019 roku.

Mimo, że powyższy scenariusz wydaje się dzisiaj nieprawdopodobny, to na ogłoszenie terminu wyborów premier ma czas aż do połowy sierpnia. Według obecnego kalendarza możliwe są trzy terminy: 21, 28 października lub 4 listopada. Póki co wszystkie partie przygotowują się do wyborów jesiennych. Jak poinformowano na spotkaniu – w poniedziałek zostało podpisane w Poznaniu porozumienie koalicyjne pomiędzy PO i Nowoczesną dotyczącą wyborów do sejmików samorządowych, obie partie podjęły również decyzję o udzieleniu poparcia obecnemu prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi.

Jeśli chodzi o ostrowskie podwórko, obie partie również wystawią wspólnego kandydata, którego nazwisko poznamy do połowy maja. W wyborach do Rady Miejskiej PO i Nowoczesna wystawią odrębne listy, natomiast w wyborach do Rady Powiatu Nowoczesna nie będzie uczestniczyć.

Zupełnie inną drogą podąża ostrowski SLD. Jak wyjaśnił Sławomir Piskorski, ostrowska lewica pójdzie do wyborów wespół z prezydent Beatą Klimek, wystawiając kandydatów zarówno do Rady Miejskiej, jak i Rady Powiatu.

Sporo czasu poświęcono na spotkaniu sprawom związanym ze stroną organizacyjną wyborów. Według aktualnie obowiązujących przepisów organizacja wyborów (i ewentualnych referendów) przy pełnym obsadzeniu wszystkich komisji wyborczych wymaga zaangażowania blisko pół miliona osób i kosztować ma 605 milionów złotych. Liczby te można ograniczyć powołując komisje w niepełnym składzie (minimum 5 zamiast 9 osób). Jak mówił Andrzej Pichet z Nowoczesnej:

– Potrzebnych będzie sporo osób, które zechcą podjąć się pracy, bądź to w komisjach nadzorujących przebieg głosowania, bądź też w komisjach liczących głosy. Jeśli ktoś chciałby zaangażować się w mniejszym zakresie, może zostać tzw. mężem zaufania.

W każdej komisji wyborczej zasiadać może 6 osób wydelegowanych przez komitety wyborcze i 3 osoby wybrane losowo.

Na zakończenie spotkania poruszono kwestię protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie i jednogłośnie podjęto decyzję o wystosowaniu listu poparcia do protestujących. Oto jego treść:

„Drodzy Rodzice protestujący razem z niepełnosprawnymi dziećmi w budynku Sejmu RP Solidaryzujemy się z Waszym protestem. Chcecie godnego życia i to jest naturalne pragnienie. Patrzymy na nieszczęście, które Was dotknęło i pojawiają się łzy… Trudno jest postawić się nam w Waszej sytuacji, ale próbujemy. I pojawia się nasze zdziwienie wobec braku empatii ze strony ludzi rządzących dzisiaj w Polsce. Nasza aktualnie obowiązująca Konstytucja w art. 69 przewiduje, że obywatelom, którzy są niepełnosprawni władze publiczne są zobowiązane udzielać, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. W jaki sposób władze publiczne wywiązują się z tych zapisów? Niestety w stopniu niedostatecznym. Niepełnosprawność dla rządzących staje się super marketingowym tłem w kolejnych kampaniach wyborczych. Dzisiaj razem z Wami mówimy głośne „STOP” dla niesprawiedliwej polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Najwyższy czas, aby zapisy zawarte w naszej Konstytucji w stosunku do osób niepełnosprawnych zostały w pełni zrealizowane. Jest dobry moment: zbliża się kolejna rocznica naszej pierwszej ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji 3 Maja!”.

Kolejne spotkanie „OSP – Łańcuch Światła” odbędzie się w nKlubie w czwartek 10 maja, a gościem specjalnym będzie dr Maciej Gdula autor opracowania „Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta”. Spotkanie będzie miało charakter otwarty, a w imieniu organizatorów już dzisiaj na nie zapraszamy.

2018-04-30 ok24.tv za tubaostrowa.pl