Denary rzymskie, kolia z bursztynu, srebrna zapinka i wczesnośredniowieczna ceramika. M.in takie skarby znaleźli archeolodzy w Ostrowie Wielkopolskim. Dziś kończą się tam badania związane z budową II etapu obwodnicy miasta. – Wykopaliska trwały od 2011 roku. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko odkryte na ul. Kaliskiej, znaleziono tam ślady osady podgrodowej z paleniskami, studnią, jamą garbarską i resztki naczyń glinianych – mówi rzecznik poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Alina Cieślak.

Kaliscy archeolodzy przebadali 14 hektarów. Naukowcy odkryli również piec do wypalania ceramiki. Wszystkie te skarby zostaną opisane i zdokumentowane.

2015-10-09 ok24.tv za radiomerkury.pl