Podczas badań archeologicznych w naszym powiecie oprócz wielu tzw. artefaktów znaleziono dwa skarby. Pierwszy z nich to ponad 60 denarów rzymskich oraz paciorki i srebrne zapinki. Dla archeologów to dowód m.in. na to, że obecność ludzkich siedlisk na naszym terenie ma długą tradycję. Znalezione monety noszą ślady pożaru, co może oznaczać, że nie tyle ktoś o nich zapomniał, ale dlatego, że zginęły w pożarze np. podczas jakiegoś najazdu.

12359859_1533348280317026_4493511490350537335_n (1) 12342650_1533348283650359_3212731981305327725_n

 

Wiele interesujących informacji przynoszą badania archeologiczne prowadzone przy okazji realizacji dużych inwestycji, jak ostatnio budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, czy wcześniej Galerii Ostrovia, w pobliżu której odkryto pozostałości grodziska. W pobliżu miejscowości Wtórek natrafiono na cmentarzysko ponad 160 grobów. Wiele z nich było w bardzo dobrze zachowanych co pozwoliło na wydobycie z ziemi w całości z nienaruszonym wypełniskiem. Urny poddane zostały badaniom tomografem komputerowym.
– Zastosowaliśmy dość nowatorską, także jak na warunki europejskie metodę badań. Wyniki są dość spektakularne, a wyjątkowość polega na tym, że mamy tam bardzo dużą liczbę metali w samych popielnicach-urnach, w których złożone zostały szczątki ciało-kostne. Ilość różnego rodzaju metali to większości pozostałości darów grobowych. One znajdują się najczęściej w najbardziej wierzchniej warstwie, nad samymi kośćmi. Zostały złożone na końcu. Mogły to być przedmioty codziennego użytku zmarłego, które nie spłonęły i zostały złożone jako ostatnie – mówiła Agata Hałuszko z Instytutu Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyobraźnię o pracy archeologów rozbudzają co jakiś czas informacje o odnalezieniu skarbów rangi co najmniej tzw. złotego pociągu. Tymczasem każde ze znalezisk archeologicznych dla naukowca jest bezcenne także to, które dotyczy prostych narzędzi wykonanych z krzemienia przez przedstawicieli ludów kultury łowców i zbieraczy. Jednak sami archeolodzy przyznają, że trafiają się znaleziska mające wartość przysłowiowego skarbu. Tak jest z m.in. ze znaleziskiem rzymskich denarów odnalezionych na granicy Ostrowa..
– To z pewnością jest rewelacja archeologiczna. Na terenie wsi Wtórek na stanowisku wielokulturowym odnaleziono dwa skarby. Pierwszy składa się z 67 sztuk denarów rzymskich, drugi mniejszy, obejmuje paciorki i srebrne zapinki. Monety pochodzą z I i II wieku naszej ery, natomiast zapinki z późniejszego okresu ok. V wieku. Przypuszczamy, że monety musiały krążyć po tych ziemiach przez okres ok. 300 lat. Obecność tych skarbów to poświadczenie długiego użytkowania tego miejsca przez ludzi. Stanowisko z okresu wędrówek ludów są bardzo rzadkie. Odkrycie każdego kolejnego już jest małą sensacją. Jeżeli możemy to potwierdzić, to robi się większa sensacja. Skarby zostały nie zostały zapomnienie, ale raczej pozostały w wyniku działań nagłych. Ci ludzie, którzy je pozostawili nie mieli szansy ich zabrania. Widać, że monety uległy spaleniu. Może więc chodzić o jakiś najazd lub tego typu zdarzenie – mówił Sławomir Miłek.

Monety poddane będą konserwacji, a później będą mogły być eksponowane.

ZWtorek100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te i wiele innych ,,naukowych skarbów’’ można było poznać podczas konferencji dotyczącej archeologii w Powiecie Ostrowskim, która odbyła się 14 grudnia w ,,n Klubie’’. Wyniki badań archeologicznych przekazali zebranym naukowcy z kilku ośrodków akademickich.

2015-12-14 ok24.tv