Najlepsze są: Urząd Skarbowy w Mońkach (mały), US w Suwałkach (średni), US w Ostrowie Wielkopolskim (duży) i II Mazowiecki US w Warszawie (wyspecjalizowany). W grupie dużych urzędów w zestawieniu generalnym także wygrał US w Ostrowie Wielkopolskim.

Tak wynika z raportu dziennika Gazeta Prawna. Wyniki dotyczą roku 2015. Co ciekawe, inaczej niż dziennikarze skuteczność i efektywność została oceniona przez zwierzchników, którzy dokonali zmian personalnych wśród naczelników Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim.

W X rankingu urzędy oceniano w dwóch kategoriach: skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość). Oddzielnie oceniano urzędy różnej wielkości. Za duże US uznano te, które zatrudniają powyżej 130 pracowników. Za średnie – te, w których pracuje od 61 do 130 osób. Z kolei małe to takie, w których zatrudnienie nie przekracza 60 pracowników.

W odrębnej grupie oceniano urzędy wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują dużych podatników. W kategorii efektywność US mogły otrzymać maksymalnie 120 punktów, a w kategorii skuteczność – 140. Klasyfikacja generalna stanowi sumę punktów z obu kategorii.

Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Finansów. Gazeta sprawdzała wyniki 400 urzędów w Polsce.

2016-12-19 ok24.tv