Czy radni Koalicji Obywatelskiej „wycierają sobie mordy Ostrowem”? Tak w każdy razie twierdzi prominentny pracownik ostrowskiego Urzędu Miasta Artur Kołaciński.
Całość ma swoje źródło w internetowej dyskusji na profilu facebookowym jednego z ostrowskich działaczy Ruchu Szymona Hołowni. Dyskusja toczyła się między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, Artur Kołaciński deklarował, że raczej zostanie w domu i zajmie się psem niż pójdzie głosować. Próby przekonania go do zmiany decyzji wywołały właśnie taką reakcję.

Napisał na nasz temat, radnych miejskich Koalicji Obywatelskiej – Platformy Obywatelskiej, że „wycieramy sobie mordy Ostrowem.” Co gorsza, słowa te padły we wtorek 7 lipca br. o godzinie 8:20, czyli w godzinach pracy wskazanego urzędnika, który jak domniemujemy wypowiada się wówczas publicznie wyłącznie w ramach swojego stosunku pracy.

Zwrot o wycieraniu mord padł publicznie w godzinach pracy urzędnika podkreślają czterej radni podpisani pod listem do prezydent Klimek i domagają się wyciągnięcia wobec urzędnika konsekwencji. Przywołują również Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Pracownik Urzędu swym praworządnym, uczciwym i godnym postępowaniem oraz nienaganną postawą etyczną dba o pozytywny wizerunek i prestiż urzędu, jego organów oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej,” zaś zgodnie z § 5 pkt 5 i 7 pracownik Urzędu Miejskiego „godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego i dobrych obyczajów w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności własnej oraz Urzędu Miejskiego” oraz „jest życzliwy wobec ludzi, dba o dobre stosunki międzyludzkie, zapobiega napięciom w pracy, przestrzega zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.”

To skandaliczne, że ktoś taki, pełen pogardy do radnych naszego miasta zajmuje jakiekolwiek stanowisko w ostrowskim magistracie. Dlatego też domagamy się wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec Artura Kołacińskiego.

Cytaty za listem radnych Koalicji Obywatelskiej do Prezydent Beaty Klimek
Komentarz na zostrowa.eu