Nie zdecydowali o wyjściu ze stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ale podczas wtorkowej sesji, radni Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce wydali jednoznaczne oświadczenie, w którym podkreślają, że zamiary prezydenta Kalisza, aby poszerzyć granice miasta kosztem sąsiednich samorządów, zaburzają funkcjonowanie 6 ościennych gmin i 3 powiatów.

„Jesteśmy zbulwersowani Pana inicjatywą włączenia do miasta Kalisza części obszaru sołectwa Boczków oraz obszaru sołectwa Mączniki, które to tereny zarówno historycznie jak i funkcjonalnie związane są ze wspólnotą mieszkańców naszej gminy” – piszą w oświadczeniu włodarze i radni Nowych Skalmierzyc.

W piśmie, jego sygnatariusze przypominają też zapisy w statucie AKO, mówiące o współpracy wchodzących w jej skład samorządów.

„Z troską więc, pochylając się nad dalszym losem Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, zwracamy się z gorącym apelem zarówno do Pana Prezydenta, jak i Wysokiej Rady Miejskiej Kalisza, o zaniechanie działań, które niszczą nasze wspólne, sąsiedzkie relacje i mogą spowodować w konsekwencji wystąpienie naszej wspólnoty Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z aglomeracji, doprowadzając tym samym do jej całkowitego rozpadu” – czytamy w oświadczeniu. (za rc.fm)