SiRobus czyli Mobilne Centrum Koordynacji Poszukiwań o numerze bocznym SiR-01.
to jedyny taki pojazd w naszym wojewóztwie. Pojazd wykorzystywany jest do koordynowania grupami poszukiwawczymi.

W pojeździe zainstalowane są dwa niezależne stanowiska dla koordynatorów wyposażone w komputery z programem SiRon wraz zintegrowanymi monitorami, łączność bezprzewodową, internet i stacjonarnym telefonem cyfrowym, umożliwiającym telekonferencje. Pojazd posiada własne zasilanie pozwalające na prace w każdych warunkach. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się również sprzęt medyczny, oświetleniowy, kamera termowizyjna, sprzęt poszukiwawczy i przenośna łączność bezprzewodowa. Przy samochodzie rozstawiany jest 9 metrowy maszt, na którym znajdują się dwie anteny działające niezależnie na różnych częstotliwościach radiowych.
Obsługa auta licząca 4 osoby od momentu przyjazdu na miejsce działań do stanu pełnej gotowości potrzebuje 350 sekund. Pierwszy raz Mobilne Centrum Koordynacji Poszukiwań wykorzystane było podczas nocnych Manewrów Poszukiwawczo – Ratowniczych Nocny Tropiciel SiR 2019 na terenie gminy Zduny gdzie koordynowano akcję poszukiwawczą ponad 190 ratowników.