Siedem ofert wpłynęło na ogłoszony przez miasto przetarg dotyczący budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9. W najbliższych dniach nastąpi jego rozstrzygnięcie, a poza oferowaną ceną kryteriami ocen jest także okres gwarancji oraz kryterium niezmienności ceny. Hala zostanie oddana do użytku w 2017 roku.

Trwa ocena siedmiu ofert, które wpłynęły na ogłoszony przez miasto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9”. Przedmiotem tego zamówienia jest budowa budynku hali sportowej w technologii energooszczędnej, budowa łącznika między halą a budynkiem szkoły, zagospodarowanie terenu oraz  wykonanie przyłączy: wodociągowego, sieci cieplnej, elektrycznego i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Projekt sporządzono w oparciu o wytyczne do programu Lemur (celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego), zapewniając spełnienie Klasy A energooszczędności.

Inwestycja zlokalizowana jest w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Broniewskiego, Szkolnej, Komuny Paryskiej. Powierzchnia zaprojektowanej zabudowy hali sportowej to 2001,05 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 2274,92 m2, a kubatura brutto 20201,85 m3. Maksymalna wysokość obiektu to 11,37 m.

Druga kondygnacja budynku hali spełniać będzie funkcję edukacyjną. Zostaną tam zlokalizowane cztery sale dydaktyczne z przeznaczeniem na 25 osób każda oraz węzeł higieniczno – sanitarny, na który składa się toaleta dla dziewcząt, toaleta dla chłopców oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Cały budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych.

2015-11-02 ok24.tv