Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych zaapelowały do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu o zajęciem się problemem wydawania gazet samorządowych. Gazetę wydaje m.in. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Jak podkreślał w jednym ze swoich wystąpień na sesji radny Wojciech Matuszczak – samorząd wydaje na ten cel z pieniędzy podatnika ok. 17 tysięcy złotych. Gazeta ukazuje się raz w miesiącu.

Wydawcą gazety jest spółka komunalna Ostrowski Park Przemysłowy, w stopce redakcyjnej jest tylko nazwisko prezesa spółki jako redaktora naczelnego. Wiadomo nieoficjalnie, że gazetę redagują byli dziennikarze i fotoreporterze związani z ostrowską prasą, jednak prezydent Beata Klimek – mimo zapytań radnych – nie ujawniła danych osób zatrudnianych przez OPP.

– W ocenie inicjatorów apelu praktyka wydawania gazet samorządowych jest niezgodna z obowiązującym prawem, w szczególności z konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami do wolności wypowiedzi, informacji publicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także konstytucyjną zasadą pomocniczości – podkreśla Adam Ploszka, prawnik HFPC.

HFPC oraz SGL na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie sygnalizowały władzom publicznym ten problem. Ostatnio HFPC wystąpiła z petycją do Rzecznika Praw Obywatelskich, w której wnosiła o zakwestionowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym art. 8 prawa prasowego, mającego stanowić podstawę dla wydawania gazet przez samorządy.

Równolegle RPO zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wystąpieniem generalnym wskazującym na istnienie tego problemu, w którym wnioskował o podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej. W odpowiedzi minister zasugerował włączenie do dyskusji szerszego kręgu podmiotów, w tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Niestety, nie zostały podjęte żadne starania, aby takie rozmowy doszły do skutku. W związku z tym HFPC i SGL zwracają się z prośbą o stworzenie forum dla dyskusji o prasie wydawanej przez samorządy na jednym z posiedzeń sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu – podano w komunikacie prasowym.

2017-02-26 ok24.tv za wirtualnemedia.pl