Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya przyjeżdża do Ostrowa na zaproszenie członków Ostrowskiego Spaceru Protestacyjnego. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2018 roku (sobota), o godz. 12.30 w sali Klubu „Czekolada”, ul. ks. Kompałły 9.

Sędzia Igor Tuleja został mianowany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 18 marca 2010 roku przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W orzekaniu wykazuje się pełną niezawisłością i wiernością Konstytucji Rzeczypospolitej. Zadał ostatnio pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE w Luksemburgu – dotyczące zgodności zmian ustawowych w polskim wymiarze sprawiedliwości z europejskimi standardami niezawisłości sędziowskiej.

„16 grudnia 2016 roku pogrzebano demokrację, bezkarnie zgwałcono prawo, tamtej nocy umarła zwykła ludzka przyzwoitość”– oświadczył sędzia Igor Tuleya, nakazując prokuraturze ponowne śledztwo ws. „słynnego” głosowania budżetu w Sali Kolumnowej Sejmu.

Liczba miejsc jest ograniczona.

2018-11-15 ok24.tv