Powiat ostrowski zabiega o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania do swoich projektów. W ramach ZIT-ów starać się będzie o dotację na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego. Ale wśród projektów jest również termomodernizacja technikum ekonomicznego, bursy szkolnej i Powiatowego Zarządu Dróg.

– Kolejną sferą, w której liczymy na dofinansowanie jest budowa ścieżek rowerowych – powiedział Radiu Centrum starosta ostrowski Paweł Rajski. – Od dłuższego czasu przygotowujemy projekt dotyczący ścieżki rowerowej na odcinku od Limanowskiego do Michałkowa. To pomysł bardzo trafiony ze wszystkich możliwych powodów. Dla mieszkańców tamtej części powiatu to możliwość bezpiecznego dojazdu do pracy rowerem. Dla ostrowian – dojazd na lotnisko i do Lewkowa. Koszt tego zadania to 3 000 000 złotych.

Powiat złożył również wnioski na zadania drogowe w gminach na kwotę 3 000 000 złotych.

graf.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. Owczesna wicepremier Elżbieta Bieńkowska, jako minister, 22 lipca 2013 r. zatwierdziła dokument Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, który przekłada na praktykę propozycję wprowadzenia tego instrumentu, zawartą w unijnych projektach rozporządzeń dla polityki spójności.

2016-06-13 ok24.tv za rc.fm