Wielkopolska ogłosiła pierwszy konkurs w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

– Rozpoczynamy od edukacji przedszkolnej. Chcemy, żeby w tym konkursie zaprezentowano wnioski dotyczące tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych, ale także podwyższania kwalifikacji nauczycieli dotyczących wychowania przedszkolnego. To kompleksowe zagadnienie związane z edukacją przedszkolną – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

W tym konkursie wartość unijnego dofinansowania może sięgnąć 85%, a do rozdania jest 35 milionów złotych.

Wielkopolska otrzyma z Unii Europejskiej na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ łącznie 2 447,9 mln euro. 72,11% tej kwoty, czyli 1 765,2 mln euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 27,89% (682,7 mln euro) to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W porównaniu do wyjściowej kwoty (2 196,6 mln euro) pieniędzy będzie więcej aż o 251,3 mln euro (EFRR – o 206,5 mln euro, a EFS – o 44,8 mln euro).

Głównym celem WRPO 2014+ jest „Poprawa konkurencyjności i spójności województwa”. Priorytety dotyczą poprawy infrastruktury, szczególnie transportowej (m.in. drogi, koleje, zbiorowy transport miejski). Ważne są działania w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji oraz przedsiębiorczości. UE oczekuje, że sporo wydamy na poprawę stanu środowiska i dołoży na inwestycje stymulujące wzrost zatrudnienia i aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, poprawę edukacji z uwzględnieniem edukacji ustawicznej. Będą też pieniądze na działania zmierzające do wyrównywania różnic rozwojowych w różnych miejscach Wielkopolski.

Z poprzedniego WRPO na lata 2007 – 2013 z unijnych pieniędzy zrealizowano 2100 projektów.

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Pytania można kierować na adres departamentu – ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, na adres poczty elektronicznej defs.sekretariat@umww.pl  lub pod nr telefonu: 61 626 73 00.

2015-06-01 ok24.tv