Projekt uchwały dotyczącej stworzenia w Kaliszu internetowego rejestru umów publicznych złożyli na ręce przewodniczącego Rady Miasta Kalisza radni Platformy Obywatelskiej.

– Takie uchwały podjęto ostatnio w czterech innych miastach. W marcu w Ostrowie Wielkopolskim. Wcześniej w Tłuszczu i Szczecinie. Wzorowaliśmy się na tych uchwałach, ale także konsultowaliśmy je z zaprzyjaźnionymi radnymi, którzy te procesy legislacyjne przeprowadzili – powiedział Radiu Centrum radny PO Dariusz Grodziński.

na fot. od lewej: Eskan Derwich i Dariusz Grodziński / kaliscy radni miejscy z Platformy Obywatelskiej

-Na etapie uchwały ostrowskiej nie było żadnych zastrzeżeń wojewody. W poprzednich samorządach były drobne zastrzeżenia, które doskonaliły tę uchwałę, więc teraz wiemy, że jest ona poprawna pod względem formalno-prawnym. Uchwała zakłada stworzenie Elektronicznego Rejestru Umów Publicznych, w którym byłaby publikowana każda umowa, na podstawie której wydatkuje się środki publiczne, oprócz umów dotyczących stosunku pracy. Jest to bardzo potrzebne po to, żeby żadne umowy nie budziły plotek i podejrzeń. Jak wiadomo, niewiedza generuje spory.

Uchwała ma zwiększyć przejrzystość wydatkowania środków publicznych oraz zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne. Elektroniczny Rejestr Umów Publicznych miałby zawierać: datę zawarcia umowy, okres jej obowiązywania, przedmiot umowy i dane podmiotu, z którym jest zawarta oraz jej wartość.

– Uchwała nie kłóci się z ustawą o ochronie danych osobowych. Wskazują na to m.in. orzecznictwa sądów administracyjnych. Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy spraw związanych z wydatkowaniem pieniędzy publicznych, które ma się odbywać w sposób jawny – dodał Dariusz Grodziński.

2015-04-26 ok24.tv za rc.fm