Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że środowiskowe pozwolenie na budowę stacji GPZ zostało wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z naruszeniem prawa miejscowego. Nie oznacza to jednak automatycznie, że stację GPZ przy ul. Kilińskiego czeka rozbiórka.

 

Mieszkańcy osiedla twierdzili, że władze miasta i powiatu nie konsultowały z nimi lokalizacji inwestycji. Sugerowano, że takiej inwestycji nie przewiduje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, w który zostało wpisane przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która wydała decyzję środowiskową pozwalającą na tę budowę, twierdziła, że plan na to pozwala.
Sprawa toczy się od 2015r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją z dnia 22 maja 2018 r.  stwierdziło, że Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek wydał  decyzję środowiskowa, która jest niezgodną z miejscowym planem zagospodarowania, który był uchwalony 2 grudnia 2003r. Plan ten zakazuje budowy inwestycji, które mogłyby w znacznym stopniu oddziaływać na środowisko.

Chodzi o przedsięwzięcie polegające na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce przy ulicy Kilińskiego. Przeciwko budowie stacji GPZ od samego początku czyli od 2015r. protestowali okoliczni mieszkańcy, którzy decyzję wydaną przez Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek zaskarżyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Mieszkańcy osiedla twierdzili, że władze miasta i powiatu nie konsultowały z nimi lokalizacji inwestycji.
 – Inwestycja ta jest inwestycją o znikomym oddziaływaniu na środowisko, co potwierdziła opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie –  odpowiadał mieszkańcom ówczesny  Zastępca Prezydenta Miasta Ziemowit Borowczak.
zit_1
Mieszkańcy osiedla przekonywali, że Wojewódzki Inspektor Sanitarny w swojej opinii nakazał wykonanie operatu oceny oddziaływania na środowisko. Inne było w tej sprawie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który zezwolił na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia operatu oceny oddziaływania na środowisko.
 Wszystkie decyzje – można zobaczyć tutaj.

Do tematu wrócimy po tym jak pojawi się uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Do kolejna przegrana miasta i Prezydent Klimek przed sądem, NSA. Radny Jakub Paduch wygrał w  sądzie sprawę związaną z koniecznością podania zarobków byłego doradcy pani prezydent Macieja Klósaka.
2018-07-06 ok24.tv