Od 1 kwietnia 2019 r. ministerstwo planuje zlikwidowanie IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim i przekazanie rozpoznawanych w nim spraw do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

– Wydział ten rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim. Odległości z siedziby Sądu Rejonowego w Kaliszu do siedzib Sądów Rejonowych w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim nie powinny stanowić utrudnienia w dostępie do Sądu Pracy – czytamy w komunikacie.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim posiadał limit zaledwie 0,5 etatu sędziowskiego, co oznacza, że pracujący w nim sędzia orzeka również w innych wydziałach. W I półroczu 2018 r. wpływ spraw ogółem do tego Wydziału wyniósł tylko 68 (dane za 2017 r.: wpływ spraw – 229).

-Utrzymywanie funkcjonowania przedmiotowego wydziału byłoby sprzeczne z zasadą racjonalnego wykorzystania kadr sądów powszechnych. Istotne jest przy tym, że poziom etatyzacji danej komórki organizacyjnej jest pochodną ilości kierowanych do niej spraw. Reorganizacja przyczyni się do zapewnienia racjonalności struktury organizacyjnej objętego nią Sądu. Służyć ma ponadto zapewnieniu prawidłowego wykorzystania etatów sędziowskich i urzędniczych w pionie pracy i ubezpieczeń społecznych – przekonuje ministerstwo w komunikacie.

Przedmiotowa zmiana organizacyjna została pozytywnie zaopiniowana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

2019-02-27 ok24.tv