Zakończył się przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy chodnika i zjazdów na odcinku 300 metrów – chodzi o ciąg dalszy chodnika wzdłuż ul. Grabowskiej – aż do ronda. W przetargu udział wzięło aż dziewięciu wykonawców. Przy ocenie brano pod uwagę i cenę i udzieloną gwarancję. Chodnik pobuduje firma z Huty w Gminie Odolanów.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5311P (ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim  – budowa chodnika na odc. dł. ok. 300m.

Zamówienie obejmowało:
– roboty pomiarowe;
– roboty ziemne;
– roboty rozbiórkowe (rozebranie: krawężników betonowych, obrzeży, nawierzchni z płyt drogowych betonowej i trylinki, rozebranie nawierzchni z mas min.-bitumicznych);
– ustawienie krawężnika na ławie betonowej;
– obrzeża betonowe 30×8 na ławie betonowej;
– wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej;
– wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej.

To kontynuacja prac rozpoczetych przez powiat ostrowski w 2014 roku.

015-07-08 ok4.tv