Sześć kilometrów sieci kanalizacyjnej, cztery kilometry – wodociągowej, nowe nawierzchnie dróg oraz nasadzenia zieleni. Centrum Jarocina zmieni się w plac budowy, ale efekt ma być oszałamiający.

Już we wtorek 26 listopada na plac budowy wejdą wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A. oraz WUPRINŻ S.A.

Mieszkańcy tego terenu przez wiele lat wnioskowali o realizację tej inwestycji z uwagi na częste awarie sieci oraz podtapiania piwnic budynków. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców PWiK udało się pozyskać bezzwrotną dotację z funduszy unijnych w wysokości 63,75% kosztów kwalifikowalnych netto tego zadania.

W pierwszej kolejności prace budowlane są planowane na ulicach: Świętego Ducha (na odcinku od Rynku do ul. Poznańskiej), Kościelnej, Targowej, Wodnej (na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Wojska Polskiego), Śródmiejskiej (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego), Szpitalnej oraz Rynku (od strony ul. Św. Ducha).

Całość etapu II obejmuje swoim zakresem następujące ulice miasta Jarocin: Rynek, ul. Kościelna, ul. Św. Ducha (od Rynku do rzeki Lipinki), ul. Targowa, ul. Łąkowa, ul. Wodna (od ul. Śródmiejskiej do rzeki Lipinki), ul. Szpitalna, ul. Śródmiejska, ul. Hallera, ul. Wolności, ul. Barwickiego, ul. Wąska, ul. Mała, ul. Krótka, ul. Paderewskiego (od ul. Wrocławskiej do Kościoła Chrystusa Króla), ul. Dąbrowskiego (od ul. Wrocławskiej do wysokości budynku nr 10), ul. Wrocławska (od Rynku do wysokości budynku nr 65).

Tu planowane są: wymiana/montaż: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci ciepłowniczej, gazowej, oświetlenia i światłowodu. Zwieńczeniem zadania będą nowe nawierzchnie ciągów komunikacyjnych oraz tereny zielone, które przyczynią się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców centrum na długie lata. W trakcie realizacji inwestycji wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, a w związku z pracami związanymi z wymianą i budową sieci może także dochodzić do okresowych przerw w dostawie wody.