Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła uchwałę o dotacjach na likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.

O wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej jednak niż 4.000 zł na jednego beneficjenta) będą mogły ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe posiadające nieruchomości na terenie gminy. Wnioski będzie można składać w tutejszym urzędzie w terminie od 8 maja do 30 czerwca bądź do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym (w 2019 samorząd przeznaczył 300.000 zł). Dofinansowanie obejmie koszty demontażu starych pieców oraz zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania. Nie będzie można przeznaczyć go na m.in. instalację ogrzewania w nowo budowanych obiektach, przygotowanie dokumentacji związanej z jego wymianą, zakup urządzeń, które nie będą trwale ogrzewały budynku, instalacje kominkowe, wymianę bądź modernizację istniejącego już systemu proekologicznego.

Dotacja  zapewne skłoni wielu mieszkańców do podjęcia trudu wymiany starych pieców węglowych na nowe, proekologiczne. Jest to rozwiązanie nie tylko przyjazne środowisku, ale także przynoszące oszczędności samym mieszkańcom. Liczę, że przedsięwzięcie spotka się z dużym zainteresowaniem – powiedział burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl w serwisie informacyjnym, zakładka „Dofinansowanie do wymiany pieca”.