Program 500+ kusi czasem osoby, którym wedle kryteriów te się nie należą. W Ostrowie Wielkopolskim rodziny bezprawnie pobrał i miały do zwrotu ponad 50 000 złotych, większą część tych pieniędzy już odzyskano.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. tj. od dnia wejścia w życie Programu „Rodzina 500+” 61 rodzin pobrało nienależnie świadczenia wychowawcze w ostrowskim MOPSie. Główną przyczyną pobrania nienależnie świadczeń była poprawa warunków finansowych spowodowana podjęciem lub zmianą zatrudnienia i przekroczeniem z tego tytułu kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń i nie zgłoszenie tego faktu niezwłocznie. O obowiązku powiadomienia Ośrodka o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczeń, w tym o nabyciu dochodu, wnioskodawca jest pouczony już w momencie wypełniania wniosku o przyznanie świadczenia oraz w decyzji przyznającej prawo do świadczeń.

Ogólna kwota nienależnie pobranych świadczeń wyniosła 53 500,00 zł. Do dnia 31.10.2017r. rodziny spłaciły 45 132,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 8 368,00 zł.

 

2017-11-15 ok24.tv za infostrow.pl