Wykład mgr Jarosława Biernaczyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  – retransmisja konferencji 06.05.2015